Produkter

Produkter

HP-produkter är välkända för hög kvalitet och god funktion. Nedan kan du läsa mera om respektive produkter.

HP banoljor (lane conditioners) 

HP109, HP209, HP209HV, HP309, HP309HV, HP310, HP310HV 

 • Ger bra spelresultat och banan behåller bra slutfäste under extremt lång tid (extremt liten carry-down)
 • Eliminerar problem med ideliga klotstopp och kägelförflyttningar
 • Komponenter av högsta kvalitet
 • Innehåller ej silikonoljor
 • Fungerar på alla typer av banor (trä – laminat – plastfilm)
 • Fungerar i alla typer av banbehandlingsmaskiner
 • Går lätt att tvätta bort med vanliga bantvättmedel, t.ex. HP 16 och HP 26.
 • HP banoljor finns med olika viskositet från HP 109 med viskositeten 25 cP till HP 310HV med viskositeten 62 cP vid 20° C
 • Låga priser – hög kvalitet- god service – snabba leveranser

HP bantvättmedel (lane cleaners) 

 • Är mycket effektiva
 • Är användarvänliga och innehåller inga farliga lösningsmedel
 • Ger god ekonomi genom extremt höga spädningstal (1:20) och låga priser (Vanliga spädningstal på marknaden är 1:4 till 1:8)

HP Bowling Ball Cleaner (RENT KLOT)

 • För bowlaren betyder en ren klotyta bättre kontroll och högre resultat
 • För hallpersonalen betyder det renare banor och färre klotstopp.
 • Godkänd under namnet Ren Boll av USBC